Kadry i Płace

Przygotowuję dokumenty niezbędne do zatrudnienia pracownika, jak również dokumentację w trakcie trwania stosunku pracy (skierowanie na badania, wzory oświadczeń, umowy), a także listy płac.

Kontakt z US

W Państwa imieniu kontaktuję się z właściwym Urzędem Skarbowym w celu dokonywania uzgodnień, czy wyjaśnienia dotyczących firmy zagadnień podatkowych.

IP BOX

Sporządzam ewidencję dochodu kwalifikowanego oraz deklarację podatkową wraz z wysyłką online do Urzędu Skarbowego. Przygotowuję też wnioski o interpretację indywidualną.

Sprawozdania

Wykonuję sprawozdania finansowe wraz z przygotowaniem wysyłki do KRS.

Rozliczenia i rozrachunki

Rozliczam należności i zobowiązania oraz rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Podatki

Sporządzam deklaracje i obliczam należne podatki - PIT, CIT VAT.


Program Księgowy

Wszystkie operacje dokonuję za pomocą profesjonalnego programu COMARCH OPTIMA.

Analizy

Sporządzam na podstawie danych źródłowych analizy finansowe, cashflow, analizy zarządcze.

OC

Posiadam pełną polisę OC zabezpieczającą klientów od start z tytułu odszkodowań w US oraz ZUS.